2 sierpnia, Poznań ul. Św Marcina 30/8-9 godz. 19.00

Spotkanie poprowadzi Magda Gałkowska

Wydawca Cezary Sikorski http://www.zaulekpomylka.pl/