XIII edycja Portu Poetyckiego 20-06-2015 r.

Ewa Olejarz

XIII edycja Portu Poetyckiego 20-06-2015 r.

Julia Szychowiak

XIII edycja Portu Poetyckiego 20-06-2015 r.

Rafał Różewicz

XIII edycja Portu Poetyckiego 20-06-2015 r.

Bogdan Zdanowicz

XII edycja Portu Poetyckiego 21-06-2014 r.

Relacja Telewizji COMTV

 

 

XII edycja Portu Poetyckiego 21-06-2014 r.

Radosław Kobierski

 

 

 

XII edycja Portu Poetyckiego 21-06-2014 r.

Marzena Orczyk-Wiczkowska

 

 

 

XII edycja Portu Poetyckiego 21-06-2014 r.

Jerzy Suchanek

 

 

XII edycja Portu Poetyckiego 21-06-2014 r.

Paweł Kobylewski

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

Justyna Bargielska

 

 

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

Bartosz Wiczkowski

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

Ilona Witkowska

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

Leszek Żuliński

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

Katarzyna Tchórz, Paweł Szałankiewicz i Małgorzata Południak

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

Koncert zespołu Stanisława Kukorowskiego „Kadłub”

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

wspomnienie kapitana OrlikaMaria Pijanowska-Broniewska (córka Władysława Broniewskiego)  w dialogu z Włodzimierzem Szymczewskim cz. 1

 


 

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

wspomnienie kapitana OrlikaMaria Pijanowska-Broniewska (córka Władysława Broniewskiego)  w dialogu z Włodzimierzem Szymczewskim cz. 2

 

XI edycja Portu Poetyckiego 22-06-2013 r.

materiał Śląskiej Telewizji Miejskiej

 

X edycja Portu Poetyckiego 24-11-2012 r.

część pierwsza

 

 

X edycja Portu Poetyckiego 24-11-2012 r.

część druga

 


 

część trzecia

 

IX edycja Portu Poetyckiego 16-06-2012 r.

część pierwsza

 

 

część druga

 

 

część trzecia

 

 

Śląska Telewizja Miejska o IX edycji Portu Poetyckiego

 

VIII edycja Portu Poetyckiego

VII edycja Portu Poetyckiego

Część pierwsza

 

 

Część druga

 

 

V edycja Portu Poetyckiego